گروه آموزشی هانوتا

logo png

نتایج تعدادی از دانشجویان دوره های اصلی هانوتا 12 ماه پس از اتمام دوره آموزشی 👇🏻👇🏻

تو هم میتونی سال دیگه این موقع صاحب یکی از این 👆🏻پیج ها باشی، به شرطی که الان تصمیم بگیری آموزش حرفه ای ببینی و کارت رو شروع کنی

تو شروع کن موفقیتت با ما 😉

👇🏻توجه👇🏻

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی صاحبان پیج های اینستاگرامی که از طریق آن درآمد کسب میکنند باید به صورت خوداظهار، پیج و درآمدشان را به این سازمان معرفی نمایند. ضمن احترام به قوانین مالیاتی کشور اما حسب منشور اخلاقِ هانوتا، ما برای حفظ حریم شخصی و حقوق معنوی دانشجویانمان، تمامی اطلاعات و جزییات پیج ها را نزد خود محرمانه نگاه میداریم و به همین دلیل تمام اطلاعات خصوصی افراد حتی الامکان پوشانده شده است.

preloader