ثبت نام دوره دانشگاه بلاگری

logo png

هزینه اصلی: 10 میلیون تومان

تخفیف جشنواره خوشامدگویی ویژه شما: 75%

مبلغ قابل پرداخت با احتساب تخفیف شما: 2.5 میلیون تومان 😍

لطفاً برای تکمیل ثبت نام مبلغ 2.5 میلیون تومان به شماره کارت زیر واریز نمایید و سپس فرم زیر را تکمیل کنید 👇🏻👇🏻

توجه توجه

پس از انجام واریزی لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید 👇🏻👇🏻

5500
دانشجو در تاکنون با شرکت در این دوره به درآمد رسیده اند، تو میتونی نفر بعدی باشی ❤️

چرا باید ثبت نام کنی؟! بخش کوچیکی از نتایج آموزش های هانوتا 👇🏻👇🏻

وقتشه زندگیت رو عوض کنی!

این بهترین تصمیم زندگیته

مطمئن باش پشیمون نمیشی

ما تا انتهای موفقیتت کنارتیم