مینی دوره آموزشی

0
شرکت کننده در دوره

مینی دوره آموزشی

جلسه اول :
قراره چی یاد بگیری؟

جلسه دوم:
قراره چی کار کنیم؟

جلسه سوم:
چالش نهایی

جلسه چهارم:
آموزش فیلم برداری چالش نهایی

جلسه پنجم:
آموزش اپلیکیشن کپ کات

جلسه ششم:
آموزش ادیت چالش

جلسه هفتم:
آموزش اپلیکیشن پیکس ارت

جلسه هشتم:
آموزش عکس برداری کاور

جلسه نهم:
آموزش ادیت کاور

برای ثبت نام در دوره کامل و شروع کسب درآمد از اینستاگرام اطلاعات خود را وارد کرده تا پشتیبانان هانوتا با شما تماس بگیرند

preloader