خانه » محصول » آموزش صفر تا صد رفتار سازمانی

آموزش صفر تا صد رفتار سازمانی

از آنجایی که سازمان‌ها موفقیتشان را به کمک اعضای خود به دست می‌آورند و منابع انسانی نقش مهمی در آینده یک سازمان ایفا می‌کنند، تشکیل تیم‌های قدرتمند از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از چالش‌های پیش روی مدیران و سرپرستان تیم، مدیریت افرادی است که طرز فکرها، شخصیت‌ها و فرهنگ اجتماعی متفاوتی دارند. این تفاوت‌ها گاهی برای تیم و مدیران مشکل‌ساز می‌شود.

لذا در این درس میکوشیم تا با به‌کارگیری و استفاده از دانش‌های گوناگون، مجموعه‌ای از مبانی اولیه رفتارشناسی فردی و سازمانی را به دانشجو بیاموزیم. در این لایه، موضوعاتی مانند فرهنگ سازمانی، تغییر سازمانی و مدیریت تحول، همسو کردن افراد جدید با سازمان، طراحی سازمان، ساختار سازمانی و اثربخشی سازمانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

جلسه 1: تعریف سازمان چیست؟ آیا شما هم عضو یک سازمان هستید؟ 12دقیقه و 5 ثانیه

جلسه 1: تعریف سازمان چیست؟ آیا شما هم عضو یک سازمان هستید؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوم: آموزش بهبود کیفیت زندگی کاری 16دقیقه و56 ثانیه

جلسه دوم: آموزش بهبود کیفیت زندگی کاری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سوم: آموزش جلوگیری از اصطکاک سازمانی 12 دقیقه و 59 ثانیه

جلسه سوم: آموزش جلوگیری از اصطکاک سازمانی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارم: آموزش نگرش سازمانی 20 دقیقه و 11ثانیه

جلسه چهارم: آموزش نگرش سازمانی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پنجم: تعریف رضایت شغلی چیست؟ 13دقیقه و59 ثانیه

جلسه پنجم: تعریف رضایت شغلی چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه ششم : نظریه X و Y در مدیریت (داگلاس مک گرگور) 10دقیقه و16 ثانیه

جلسه ششم : نظریه X و Y در مدیریت (داگلاس مک گرگور)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفتم: نقش عوامل بهداشتی و انگیزشی در رضایت شغلی (نظریه دو عاملی هرزبرگ) 11دقیقه و 36ثانیه

جلسه هفتم: نقش عوامل بهداشتی و انگیزشی در رضایت شغلی (نظریه دو عاملی هرزبرگ)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هشتم: تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن 10دقیقه و17 ثانیه

جلسه هشتم: تعریف ادراک و عوامل موثر بر آن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نهم: تعریف اسناد و خطاهای اسنادی در تحلیل رفتار خود و دیگران 26دقیقه و 29 ثانیه

جلسه نهم: تعریف اسناد و خطاهای اسنادی در تحلیل رفتار خود و دیگران

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دهم: آموزش شخصیت شناسی در مدیریت رفتار سازمانی 13دقیقه و 9 ثانیه

جلسه دهم: آموزش شخصیت شناسی در مدیریت رفتار سازمانی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه یازدهم: فردیت زدایی یا فاصله گرفتن از هویت فردی (وقتی کسی شما را نمی‌شناسد) 16دقیقه و35 ثانیه

جلسه یازدهم: فردیت زدایی یا فاصله گرفتن از هویت فردی (وقتی کسی شما را نمی‌شناسد)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوازدهم: رفتارهای نادرست سازمانی (Organizational Misbehaviors) 20دقیقه و 48ثانیه

جلسه دوازدهم: رفتارهای نادرست سازمانی (Organizational Misbehaviors)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سیزدهم: همرنگ جماعت شدن (انواع همرنگی) 16دقیقه و 57 ثانیه

جلسه سیزدهم: همرنگ جماعت شدن (انواع همرنگی)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارده: آموزش مدیریت ذره بینی 19دقیقه و 32 ثانیه

جلسه چهارده: آموزش مدیریت ذره بینی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پانزدهم: کدام مهم‌تر است؟ خواست مشتری یا قوانین درون‌سازمانی؟ 24دقیقه و 5 ثانیه

جلسه پانزدهم: کدام مهم‌تر است؟ خواست مشتری یا قوانین درون‌سازمانی؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه شانزدهم: تعریف مدیریت چیست؟ (آشنایی با وظایف مدیر در سازمان) 28دقیقه و 30 ثانیه

جلسه شانزدهم: تعریف مدیریت چیست؟ (آشنایی با وظایف مدیر در سازمان)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفدهم: مدیران چه می‌کنند؟ نگاهی به رفتار و برنامه مدیران 22 دقیقه و12ثانیه

جلسه هفدهم: مدیران چه می‌کنند؟ نگاهی به رفتار و برنامه مدیران

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
درس هجدهم: ویژگی های یک مدیر موفق چیست؟ 12 دقیقه و 14 ثانیه

درس هجدهم: ویژگی های یک مدیر موفق چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نوزدهم: کدام انگیزه در شما قوی‌تر است؟ (نظریه انگیزشی مک کللند) 10 دقیقه و 19 ثانیه

جلسه نوزدهم: کدام انگیزه در شما قوی‌تر است؟ (نظریه انگیزشی مک کللند)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیستم: آموزش فرهنگ سازمانی اهمیت فرهنگ سازمانی به زبان ساده 21 دقیقه و46 ثانیه

جلسه بیستم: آموزش فرهنگ سازمانی اهمیت فرهنگ سازمانی به زبان ساده

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و یکم: ابعاد فرهنگ سازمانی (مدل هافستد) 18 دقیقه و 36ثانیه

جلسه بیست و یکم: ابعاد فرهنگ سازمانی (مدل هافستد)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و دوم: ارتباط غیر رسمی چیست؟ با شبکه ارتباطات غیررسمی در سازمان چه باید کرد؟ 26 دقیقه و 50 ثانیه

جلسه بیست و دوم: ارتباط غیر رسمی چیست؟ با شبکه ارتباطات غیررسمی در سازمان چه باید کرد؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و سوم: رفتار شهروندی سازمانی چیست؟ 6دقیقه و3 ثانیه

جلسه بیست و سوم: رفتار شهروندی سازمانی چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و چهارم: رفتار سیاسی در سازمان چیست؟ مهارت سیاسی به چه معناست؟ 11دقیقه و 7 ثانیه

جلسه بیست و چهارم: رفتار سیاسی در سازمان چیست؟ مهارت سیاسی به چه معناست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و پنجم: مثلث تاریک (خودشیفته ها، ماکیاولیست‌ها و سایکوپات‌ها) 30دقیقه و 32 ثانیه

جلسه بیست و پنجم: مثلث تاریک (خودشیفته ها، ماکیاولیست‌ها و سایکوپات‌ها)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و ششم: آیا خودشیفتگی، ماکیاولیسم و سایکوپاتی، به پیشرفت شغلی ما لطمه می‌زند؟ 15دقیقه و 51 ثانیه

جلسه بیست و ششم: آیا خودشیفتگی، ماکیاولیسم و سایکوپاتی، به پیشرفت شغلی ما لطمه می‌زند؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و هفتم: برای بازآفرینی شغل خود چه ایده‌هایی دارید؟ 7دقیقه و 21 ثانیه

جلسه بیست و هفتم: برای بازآفرینی شغل خود چه ایده‌هایی دارید؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و هشتم: روانشناسی صنعتی و سازمانی چیست؟ 10دقیقه و7 ثانیه

جلسه بیست و هشتم: روانشناسی صنعتی و سازمانی چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

اساتید این دوره

مهسا عباسی

مهسا عباسی

مدیر مارکتینگ

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
 • افرادی که در صدد بهبود شرایط محیط کار هستند.
 • افرادی که به دنبال کسب قدرت و رهبری دیگران هستند.
 • افرادی که در تصمیم گیری های سازمانی مشارکت دارند و احساس تعلق (تعلق سازمانی) دارند.
 • افرادی که به دنبال تجربه‌آموزی و یادگیری، جهت ورود به یک سازمان هستند.
 • افرادی که بخاطر آموزش به تازه‌واردان دچار غرور شده اند!

پشتیبانی در یادگیری

این دوره پشتیبان دوره دارد

مدرس این دوره

hanotacrm

تماس با ما

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش صفر تا صد رفتار سازمانی”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  preloader