خانه » محصول » آموزش صفر تا صد کار تیمی در یک بیزینس موفق

آموزش صفر تا صد کار تیمی در یک بیزینس موفق

کسانی که قصد کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید دارند، قطعاً نیازمند تسلط بر مهارت کار تیمی هستند. چون کمتر کاری قابل تصور است که کاملاً به صورت فردی قابل انجام باشد و معمولاً یکی از ریشه‌های شکست کسب و کارهای جدید، ناتوانی بنیان‌گذاران در انجام کار تیمی است. مدیران منابع انسانی و کسانی که به نوعی با فرایند جذب و نگهداری نیروی انسانی درگیر هستند، با شناخت بهتر مباحث کار تیمی، می‌توانند ترکیب بهتری از همکاران را برای شرکت تشکیل دهند. لذا این آموزش جهت آشنایی بیشتر با اصول فعالیت های گروهی ارائه میشود که باعث می‌شود قدرت دانشجویان در درک و تحلیل رفتارهای گروه به شدت افزایش یابد. همچنین این آموزش جهت دینامیک فعالیت گروهی و قواعد مذاکره تدوین شده است.

جلسه 1: دقیق‌ترین تعریف کار تیمی در مقالات و مطالعات دانشگاهی چیست؟ 10دقیقه و55 ثانیه

جلسه 1: دقیق‌ترین تعریف کار تیمی در مقالات و مطالعات دانشگاهی چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوم: نظریه پرداز کار تیمی و طراح تست بلبین (مردیت بلبین) 14دقیقه و 37 ثانیه

جلسه دوم: نظریه پرداز کار تیمی و طراح تست بلبین (مردیت بلبین)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سوم: اصول کار تیمی و تیم سازی (جان کاتزن باخ) 26دقیقه و 2 ثانیه

جلسه سوم: اصول کار تیمی و تیم سازی (جان کاتزن باخ)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارم: فعالیت های تیمی ناموفق (تجربه‌های مردیت بلبین) 8 دقیقه و 12 ثانیه

جلسه چهارم: فعالیت های تیمی ناموفق (تجربه‌های مردیت بلبین)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پنجم: تقسیم کار در تیم (مدل رنگی مردیت بلبین) 16دقیقه و 36 ثانیه

جلسه پنجم: تقسیم کار در تیم (مدل رنگی مردیت بلبین)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه ششم : کارهای صورتی: یکی مهم‌ترین علل کاهش اثربخشی کار تیمی 19دقیقه و 52 ثانیه

جلسه ششم : کارهای صورتی: یکی مهم‌ترین علل کاهش اثربخشی کار تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفتم: مدل بلبین و نقش افراد در تیم ها 24دقیقه و 22 ثانیه

جلسه هفتم: مدل بلبین و نقش افراد در تیم ها

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هشتم: کار تیمی و نقش ایده پردازی در آن 12دقیقه و 19 ثانیه

جلسه هشتم: کار تیمی و نقش ایده پردازی در آن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نهم: کار تیمی و نقش جستجوگر منابع 16دقیقه و39 ثانیه

جلسه نهم: کار تیمی و نقش جستجوگر منابع

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دهم: نقش ارزیاب (یا مراقب یا ناظر) در کار تیمی 15دقیقه و 34 ثانیه

جلسه دهم: نقش ارزیاب (یا مراقب یا ناظر) در کار تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه یازدهم: نقش هماهنگ کننده فعالیت ها در پروژه ها و کار تیمی 12دقیقه و 55 ثانیه

جلسه یازدهم: نقش هماهنگ کننده فعالیت ها در پروژه ها و کار تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوازدهم: نقش موتور محرک در کار تیمی 13دقیقه و 22 ثانیه

جلسه دوازدهم: نقش موتور محرک در کار تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سیزدهم: افراد اجرایی یا اجراکارها در کار تیمی 16دقیقه و 57 ثانیه

جلسه سیزدهم: افراد اجرایی یا اجراکارها در کار تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارده: تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی 18دقیقه و 25 ثانیه

جلسه چهارده: تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پانزدهم: نقش کارگروهی (Team worker) در فعالیت تیمی 21دقیقه و 47 ثانیه

جلسه پانزدهم: نقش کارگروهی (Team worker) در فعالیت تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه شانزدهم: متخصص‌ها (Specialists) و نقش آنها در کار تیمی 23دقیقه و 49 ثانیه

جلسه شانزدهم: متخصص‌ها (Specialists) و نقش آنها در کار تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفدهم: سندروم کنکورد در کار تیمی و کسب و کار 20دقیقه و 51 ثانیه

جلسه هفدهم: سندروم کنکورد در کار تیمی و کسب و کار

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
درس هجدهم: مدل تاکمن و مراحل پنج گانه رشد یک تیم 21دقیقه و 10 ثانیه

درس هجدهم: مدل تاکمن و مراحل پنج گانه رشد یک تیم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نوزدهم: موانع کار تیمی اثربخش (تیم هایی که تیم نیستند) 17دقیقه و 50 ثانیه

جلسه نوزدهم: موانع کار تیمی اثربخش (تیم هایی که تیم نیستند)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیستم: موانع کار تیمی اثربخش (سندرم آپولو در تشکیل تیم‌ها) 18دقیقه و34 ثانیه

جلسه بیستم: موانع کار تیمی اثربخش (سندرم آپولو در تشکیل تیم‌ها)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و یکم: مشکلات کار تیمی اثربخش (فکر گروهی یا گروه اندیشی) 14دقیقه و57 ثانیه

جلسه بیست و یکم: مشکلات کار تیمی اثربخش (فکر گروهی یا گروه اندیشی)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و دوم: تنبلی گروهی (وقتی اعضای گروه به اندازه‌ی کافی مایه نمی‌گذارند) 15دقیقه و34 ثانیه

جلسه بیست و دوم: تنبلی گروهی (وقتی اعضای گروه به اندازه‌ی کافی مایه نمی‌گذارند)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و سوم: ایده‌ها را به کمیته‌ها نسپارید 16دقیقه و19 ثانیه

جلسه بیست و سوم: ایده‌ها را به کمیته‌ها نسپارید

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و چهارم: اثر تماشاگر (چگونه پخش شدن مسئولیت روی رفتار ما تأثیر می‌گذارد؟) 19 دقیقه و 32 ثانیه

جلسه بیست و چهارم: اثر تماشاگر (چگونه پخش شدن مسئولیت روی رفتار ما تأثیر می‌گذارد؟)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و پنجم: آشنایی با چالش های کار تیمی اثربخش (کتاب پنج دشمن کار تیمی) 26دقیقه و 22 ثانیه

جلسه بیست و پنجم: آشنایی با چالش های کار تیمی اثربخش (کتاب پنج دشمن کار تیمی)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و ششم: سه ویژگی ضروری برای کار تیمی (کتاب بازیکن تیمی ایده آل (پاتریک لنچیونی)) 15دقیقه و 15 ثانیه

جلسه بیست و ششم: سه ویژگی ضروری برای کار تیمی (کتاب بازیکن تیمی ایده آل (پاتریک لنچیونی))

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

اساتید این دوره

مهسا عباسی

مهسا عباسی

مدیر مارکتینگ

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
 • افرادی که نیازمند شناخت و طبقه بندی تیم ها و شناخت معنایی سینرژی هستند.
 • افرادی که به دنبال تحلیل محیط کاری و برای تسهیل کار تیمی و موانع شکل گیری آن هستند.
 • افرادی که بدنبال آنالیز اعضا و شناخت نقش های ضروری در یک تیم هستند تا ریسک های کمتری را متحمل شوند.
 • افرادی که به دنبال کاهش سیاسی‌کاری‌ها و اصطکاک‌ها  در کار تیمی هستند.

پشتیبانی در یادگیری

این دوره پشتیبان دوره دارد

مدرس این دوره

hanotacrm

تماس با ما

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش صفر تا صد کار تیمی در یک بیزینس موفق”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دوره های مرتبط

  تبلیغات اینترنتی

  آموزش تبلیغات موثر در اینترنت
  پیشرفته

  ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه آموزش
  0 دانشجو

  دوره راه اندازي وبسايت
  مقدماتی

  437 دقیقه آموزش
  0 دانشجو
  preloader