خانه » محصول » آموزش CRM | مدیریت ارتباط با مشتری

آموزش CRM | مدیریت ارتباط با مشتری

در طی سال‌های اخیر، ارتباط با مشتری به یکی از دغدغه‌های کلیدی مدیران کسب و کارها تبدیل شده است چون بدون این ارتباط رقابت در فضای کسب و کار بسیار سخت و دشوار میشود، از جمله دلایل آن کاهش فاصله کیفی بین محصولات شرکت های مختلف (و کشیده‌شدن رقابت به حوزه‌های دیگر) است. ارتباط با مشتری با افزایش کانالهای ارتباطی کسب و کارها با مشتریان و نیاز به هماهنگی بهتر بین این کانال‌ها بهبود می یابد به بیان ساده مشتری ها اگر نتوانند حرف‌هایشان را به گوش شما برسانند، به سرعت ترغیب می‌شوند صدای اعتراض خود را به شکل گسترده به گوش دیگران برسانند.

لذا در این دوره می‌کوشیم مفهوم رابطه با مشتری و جنبه‌های مختلف فرایند ارتباط با مشتری را بهتر بشناسیم و به‌کار بگیریم. در این دوره سعی بر آن است آموزش کار با نرم افزار CRM و ایجاد یک مدل ذهنی و فلسفی به شما آموزش داده شود، به این معنا که ضمن توجه به ابزارها و راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری و تلاش برای معرفی آنها، به رابطه با مشتری به عنوان فلسفه‌ی زیربنایی این بحث نیز توجه شود.

جلسه 1: آموزش CRM (مدیریت ارتباط با مشتری) 20دقیقه و12 ثانیه

جلسه 1: آموزش CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوم: مدیریت ارتباط با مشتری (به زبان ساده) 14دقیقه و50 ثانیه

درس دوم: مدیریت ارتباط با مشتری (به زبان ساده)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سوم: تعریف دقیق مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟ 21دقیقه و10ثانیه

درس سوم: تعریف دقیق مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارم: تاریخچه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری 10 دقیقه و 33ثانیه

درس چهارم : تاریخچه بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پنجم: تعریف مشتری مداری چیست؟ آشنایی با اصول مشتری مداری 14دقیقه و21 ثانیه

درس پنجم : تعریف مشتری مداری چیست؟ آشنایی با اصول مشتری مداری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه ششم : بازاریابی رابطه مند چیست؟ (بازاریابی رابطه ای) 25دقیقه و21 ثانیه

درس ششم : بازاریابی رابطه مند چیست؟ (بازاریابی رابطه ای)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفتم: انواع CRM | سیستم CRM عملیاتی (اتوماسیون فرایندها) 42دقیقه و14ثانیه

درس هفتم : انواع CRM | سیستم CRM عملیاتی (اتوماسیون فرایندها)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هشتم: انواع CRM | سیستم CRM تحلیلی (پردازش داده ها) 15دقیقه و55 ثانیه

درس هشتم : انواع CRM | سیستم CRM تحلیلی (پردازش داده ها)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نهم: منظور از پایگاه مشتریان چیست؟ تا چه حد پایگاه مشتریان خود را می‌شناسید؟ 10دقیقه و56ثانیه

درس نهم : منظور از پایگاه مشتریان چیست؟ تا چه حد پایگاه مشتریان خود را می‌شناسید؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دهم: نکته‌ای از ست گادین درباره‌ی بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتری 7دقیقه و25 ثانیه

درس دهم : نکته‌ای از ست گادین درباره‌ی بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه یازدهم: انواع مدل های CRM | مدل مدیریت ارتباط با مشتری IDIC 32دقیقه و1 ثانیه

درس یازدهم : انواع مدل های CRM | مدل مدیریت ارتباط با مشتری IDIC

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوازدهم: شناخت مشتریان | نخستین گام در استقرار سیستم CRM 11دقیقه و4 ثانیه

درس دوازدهم : شناخت مشتریان | نخستین گام در استقرار سیستم CRM

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سیزدهم: آیا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کار شما مفید است؟ 8دقیقه و42 ثانیه

درس سیزدهم : آیا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کار شما مفید است؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارده: فرایندهای نرم افزار CRM | چک لیست ارزیابی توانایی شناخت مشتری 14دقیقه و44 ثانیه

درس چهارده : فرایندهای نرم افزار CRM | چک لیست ارزیابی توانایی شناخت مشتری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پانزدهم: همه‌ی مشتریان خود را به یک چشم نبینید | گام دوم در استقرار سیستم CRM 9دقیقه و17 ثانیه

درس یانزدهم : همه‌ی مشتریان خود را به یک چشم نبینید | گام دوم در استقرار سیستم CRM

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه شانزدهم: افزایش تعامل با مشتری | گام سوم در استقرار سیستم CRM 15دقیقه و 34 ثانیه

درس شانزدهم : افزایش تعامل با مشتری | گام سوم در استقرار سیستم CRM

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفدهم: شاخص های کلیدی عملکرد در بازاریابی و ارتباط با مشتری 12دقیقه و17 ثانیه

درس هفدهم : شاخص های کلیدی عملکرد در بازاریابی و ارتباط با مشتری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هجدهم: NPS چیست؟ شاخص NPS (خالص ترویج کنندگان) چه چیزی را می‌سنجد؟ 13دقیقه و37 ثانیه

درس هجدهم : NPS چیست؟ شاخص NPS (خالص ترویج کنندگان) چه چیزی را می‌سنجد؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نوزدهم : نرخ ریزش مشتری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ 11دقیقه و27 ثانیه

جلسه نوزدهم : نرخ ریزش مشتری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیستم: حفظ مشتری | استراتژی افزایش هزینه جابه‌جایی مشتری 18دقیقه و17 ثانیه

جلسه بیستم: حفظ مشتری | استراتژی افزایش هزینه جابه‌جایی مشتری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و یکم: رضایت مشتری چگونه اندازه گیری می‌شود؟ 12دقیقه و33 ثانیه

جلسه بیست و یکم: رضایت مشتری چگونه اندازه گیری می‌شود؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و دوم: نظرات مشتریان | جایگاه Testimonial در اعتبارسازی برای کسب و کار چیست؟ 13دقیقه و37 ثانیه

جلسه بیست و دوم: نظرات مشتریان | جایگاه Testimonial در اعتبارسازی برای کسب و کار چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و سوم: وفاداری مشتری | مشتریان وفادار چه کسانی هستند؟ 12دقیقه و13 ثانیه

جلسه بیست و سوم: وفاداری مشتری | مشتریان وفادار چه کسانی هستند؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و چهارم: برنامه وفاداری مشتری چیست؟ باشگاه مشتریان چه ویژگی‌هایی دارد؟ 12دقیقه و14 ثانیه

جلسه بیست و چهارم: برنامه وفاداری مشتری چیست؟ باشگاه مشتریان چه ویژگی‌هایی دارد؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
درس بیست و پنجم: دو قانون برای استفاده از تکنولوژی در کسب و کار 8دقیقه و17 ثانیه

درس بیست و پنجم: دو قانون برای استفاده از تکنولوژی در کسب و کار

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و ششم: اتوماسیون بازاریابی و فروش 21دقیقه

جلسه بیست و ششم: اتوماسیون بازاریابی و فروش

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

اساتید این دوره

امیر محمدی

امیر محمدی

بنیان گذار و موسس گروه آموزشی-هانوتا

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
 • افرادی که آموزش دوره ی بازاریابی را دیده اند و میخواهند ارتباط با مشتری را عمیق تر و بهتر درک کنند..
 • افرادی که هدفشان بهبود تجربه ی مشتری است و بدنبال راه هایی برای بهبود عملکرد کسب و کار خود هستند.
 • افرادی که بدنبال بهبود توانایی سازمان درجذب وحفظ مشتری و تبدیل مشتری به مشتری دائمی خود هستند.
 • افرادی که بدنبال بیشینه ساختن ارزش دائمی هرمشتری هستند.
 • افرادی که پایین آوردن هزینه جمع آوری و نگهداری اطلاعات مشتری و بیشینه کردن سهم خرجی براشون حائز اهمیت هست.

پشتیبانی در یادگیری

این دوره پشتیبان دوره دارد

مدرس این دوره

hanotacrm

تماس با ما

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش CRM | مدیریت ارتباط با مشتری”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دوره های مرتبط

  دوره ی آموزشی تفکر استراتژیک

  دوره ی آموزشی تفکر استراتژیک
  مقدماتی

  8 ساعت و 5 دقیقه آموزش
  0 دانشجو
  دوره آموزش CRM و مدیریت ارتباط با مشتری

  آموزش CRM | مدیریت ارتباط با مشتری
  پیشرفته

  6 ساعت و 50 دقیقه آموزش
  0 دانشجو
  preloader