خانه » محصول » دوره صفر تا صد آموزشی بلاگری

دوره صفر تا صد آموزشی بلاگری

24,000,000 تومان

[vc_row][vc_column][vc_column_text]3 ماهه بلاگر شو، دوره تخصصی است که به همت تیم تواناي ما اجرا شده است. این دوره بلاگری که براي بستر اینستاگرام طراحی شده است، کاملترین دوره بلاگری می‌باشد که در کشور آموزش داده میشود.

از مهمترین مزایای این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- رسیدن به ۱۰K فالور اول در یک ماه

۲- رسیدن به ۵۰K فالور بعدی در ماه بعدی

۳- کسب درآمد تضمینی ۱۰۰ میلیونی از بلاگری[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-wheelchair” title=”جلسه 1: معرفی و مقدمه” zaman=”22 دقیقه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”جلسه 1: معرفی و مقدمه” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه 2: تاریخچه اینستاگرام” zaman=”22 دقیقه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس2: تاریخچه اینستاگرام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه سوم: انواع پیج در اینستاگرام” zaman=”21 دقیقه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 3: انواع پیج در اینستاگرام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه چهارم: نحوه ارائه محتوا بلاگری” zaman=”40 دقیقه و34 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 4: نحوه ارائه محتوا بلاگری” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه پنجم” zaman=”2 دقیقه و24ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 5 : اهمیت پرسونای مخاطب” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه ششم: تشخیص پرسونای مخاطب” zaman=”27 دقیقه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس6: تشخیص پرسونای مخاطب” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه هفتم: ابزارهای اصلی موفقیت در اینستاگرام” zaman=”23 دقیقه و43 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 7: ابزارهای اصلی موفقیت در اینستاگرام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه هشتم: انواع روش های جذب فالوور” zaman=”28 دقیقه و9ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 8 :انواع روش های جذب فالوور” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه نهم” zaman=”27 دقیقه و49 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس9: بررسی الگوریتم های ممانعتی اینستاگرام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه دهم: الگوریتم های رشد در اینستاگرام” zaman=”26 دقیقه و18 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 10: الگوریتم های رشد در اینستاگرام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه یازدهم: استوری” zaman=”28 دقیقه و 28 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 11 : استوری” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه دوازدهم: استوری گذاشتن در عمل” zaman=”11 دقیقه و59 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 12:استوری گذاشتن در عمل” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه سیزدهم:ترس از موفقیت و دوربین” zaman=”30 دقیقه و12 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 13 :ترس از موفقیت و دوربین” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه چهاردهم: راهکارهای غلبه بر ترس از شکست” zaman=”29دقیقه و16 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس14:راهکارهای غلبه بر ترس از شکست” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه پانزدهم: غلبه بر ترس از دوربین” zaman=”28 دقیقه 28 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 15:غلبه بر ترس از دوربین” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه پانزدهم” zaman=”8دقیقه و7ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 16 :محو کردن چهره مختص بلاگرهایی که نمیخوان جلوی دوربین برن” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه پانزدهم: ملزومات عملی برای شروع دوره بلاگری” zaman=”9دقیقه و40 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس17: ملزومات عملی برای شروع دوره بلاگری” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه18: آموزش ساخت gmail (جیمیل)” zaman=”14دقیقه و23 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 18:آموزش ساخت gmail (جیمیل)” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه 19: ریکاوری پسورد gmail (جیمیل)” zaman=”10دقیقه و50 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 19:ریکاوری پسورد gmail (جیمیل)” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه20: استایل پیج” zaman=”23دقیقه و41 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 20:استایل پیج” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه 21: انتخاب اسم مناسب برای پیج” zaman=”23دقیقه و43 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس21 :انتخاب اسم مناسب برای پیج” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه22: تفاوت اکانت شخصی با اکانت حرفه ای کاری” zaman=”25دقیقه و25 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس22:تفاوت اکانت شخصی با اکانت حرفه ای کاری” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه23: امنیت پیج” zaman=”25دقیقه و47 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 23 :امنیت پیج” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه24: ساخت پیج کاری و ایمن سازی در عمل” zaman=”17دقیقه و7ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس 24:ساخت پیج کاری و ایمن سازی در عمل” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه 25: جذب فالوور از طریق ساختار پوست پیازی” zaman=”28دقیقه و18 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس25 :جذب فالوور از طریق ساختار پوست پیازی” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه26: آشنایی اولیه با مفهوم الگوریتم” zaman=”25دقیقه و17 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس26 :آشنایی اولیه با مفهوم الگوریتم” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه26: آشنایی اولیه با مفهوم الگوریتم” zaman=”28دقیقه و8 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس27 :جذب فالوور در پیج های روزمرگی” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه28:آشنایی با الگوریتم اینستاگرام” zaman=”27دقیقه و24 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس28 :آشنایی با الگوریتم اینستاگرام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه29:آشنایی با الگوریتم اینستاگرام” zaman=”27دقیقه و31 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس29 :جذب فالوور از طریق اکسپلور” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه30:موفقیت از طریق اکسپلور” zaman=”23دقیقه و41 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس30 :موفقیت از طریق اکسپلور” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه31: نحوه جذب فالوور از طریق پست” zaman=”27دقیقه و58 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس31 :نحوه جذب فالوور از طریق پست” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه32: چرخه طلایی جذب فالوور ارگانیک” zaman=”30دقیقه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس32 :چرخه طلایی جذب فالوور ارگانیک” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه33: ورود پست به اکسپلور” zaman=”26 دقیقه و 21 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس33 :ورود پست به اکسپلور” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه34: ویژگی های پست وایرال” zaman=”29 دقیقه و 8 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس34 :ویژگی های پست وایرال” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه35:ساختار کلی یک سناریو وایرال” zaman=”23 دقیقه و 41 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس35 :ساختار کلی یک سناریو وایرال” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه36:ایده یابی تولید محتوا” zaman=”26 دقیقه و 56 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس36 :ایده یابی تولید محتوا” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه36:ایده یابی تولید محتوا” zaman=”26 دقیقه و 56 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس37 : انواع سناریو پست وایرال” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه38:تصویرسازی فیلمبرداری” zaman=”16دقیقه و 16 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس38 : تصویرسازی فیلمبرداری” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه39:انواع استراتژی تدوین” zaman=”19دقیقه و 13 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس39 : انواع استراتژی تدوین” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه39:انواع استراتژی تدوین” zaman=”16دقیقه و 5 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس40 : پست های یونیک” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه41:آموزش عملی استراتژی تدوین چند صحنه” zaman=”28دقیقه و 8 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس41 : آموزش عملی استراتژی تدوین چند صحنه” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه42:آموزش عملی استراتژی تدوین تک صحنه” zaman=”40دقیقه و41 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس42 :آموزش عملی استراتژی تدوین تک صحنه” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه43:ساخت پست بدون چهره و تصویر شخص” zaman=”25دقیقه و18 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس43 : ساخت پست بدون چهره و تصویر شخص” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه44:آموزش عملی استراتژی تدوین ادغام صفحه” zaman=”37دقیقه و6ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس44 : آموزش عملی استراتژی تدوین ادغام صفحه” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه45:تولید پست ساده اما به شدت جذاب” zaman=”26دقیقه و57ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس45 : تولید پست ساده اما به شدت جذاب” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه46:تدوین صدا روی پست” zaman=”25دقیقه و54ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس46 : تدوین صدا روی پست” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه47:فراخوانی برای اقدام” zaman=”28دقیقه و6ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس47 : فراخوانی برای اقدام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه48:تکنیک عملی افزایش سیو و لایک پست” zaman=”25دقیقه و15 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس48 : تکنیک عملی افزایش سیو و لایک پست” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه49:انواع هشتگ” zaman=”28دقیقه و49 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس49 :انواع هشتگ” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه50:نحوه هشتگ گذاری” zaman=”28دقیقه و17 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس50 :نحوه هشتگ گذاری” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه51: همه چیز در مورد پرده سبز(کروماکی)” zaman=”13دقیقه و47 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس51 :همه چیز در مورد پرده سبز(کروماکی)” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه52: کاربرد عملی کروماکی در تدوین” zaman=”13دقیقه و28 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس52 :کاربرد عملی کروماکی در تدوین” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه53:کاربرد رینگ لایت در تولید محتوا” zaman=”23دقیقه و43 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس53 :کاربرد رینگ لایت در تولید محتوا” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه54:کاربرد رینگ لایت در تولید محتوا” zaman=”25دقیقه و6 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس54 :کاربرد رینگ لایت در تولید محتوا” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه55:افزایش سرعت جذب فالوور” zaman=”27دقیقه و20 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس55 :افزایش سرعت جذب فالوور” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه56:تم پیجpagr theme” zaman=”28دقیقه و37 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس56 :تم پیجpagr theme” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه57:چه هایلایت هایی باید داشته باشیم” zaman=”22دقیقه و23 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس57 :چه هایلایت هایی باید داشته باشیم” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه58:بایو پیج بلاگری” zaman=”15دقیقه و34 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس58 :بایو پیج بلاگری” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه59:بلاگری در عمل” zaman=”28دقیقه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس59 :بلاگری در عمل” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه60:آموزش canva_ بخش1″ zaman=”16دقیقه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس60 :آموزش canva_ بخش1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه61:آموزش canva_ بخش2″ zaman=”16دقیقه و50 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس61 :آموزش canva_ بخش2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه62:آموزش cap cut_ بخش 1″ zaman=”14دقیقه و44 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس62 :آموزش cap cut_ بخش 1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه63:آموزش cap cut_ بخش 2″ zaman=”12دقیقه و27 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس63 :آموزش cap cut_ بخش 2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه64:آموزش inshot _بخش 1″ zaman=”7دقیقه و53 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس64 :آموزش inshot _بخش 1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه65:آموزش inshot _بخش2″ zaman=”7دقیقه و5 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس65 :آموزش inshot _بخش2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه66:آموزش.inshot _ بخش 3″ zaman=”8دقیقه و10ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس66 :آموزش.inshot _ بخش 3″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه67:آموزش inshot _بخش 4″ zaman=”10دقیقه و50ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس67 :آموزش inshot _بخش 4″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه68:آموزش mojo” zaman=”8دقیقه و20ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس68 :آموزش mojo” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه69:اضافه کردن جزئیات به عکس” zaman=”2دقیقه و27ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس69 :اضافه کردن جزئیات به عکس” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه70:اموزش ساخت کاور هایلایت” zaman=”4دقیقه و15ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس70 :اموزش ساخت کاور هایلایت” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه71:اموزش استاپ موشن” zaman=”4دقیقه و23ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس71 :اموزش استاپ موشن” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه72:اموزش تار کردن پس زمینه” zaman=”2دقیقه و4ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس72 :اموزش تار کردن پس زمینه” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه73:اموزش ساخت چالش فریز شدن” zaman=”5دقیقه و52ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس73 :اموزش ساخت چالش فریز شدن” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه74:اموزش ساخت ویدیو تک رنگ” zaman=”3دقیقه و17ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس74 :اموزش ساخت ویدیو تک رنگ” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه75:اموزش ساخت یک نوع کاور پست” zaman=”9دقیقه و45ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس75 :اموزش ساخت یک نوع کاور پست” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه76:بالا بردن کیفیت عکس” zaman=”1دقیقه و50ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس76 :بالا بردن کیفیت عکس” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه77:چالش تغییر با دست زدن.1″ zaman=”10ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس77 :چالش تغییر با دست زدن.1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه78:آموزش چالش تغییر با دست زدن.2″ zaman=”5 دقیقه و56ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس78 :آموزش چالش تغییر با دست زدن.2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه79:چالش تغییر لباس با زنگ تلفن.1″ zaman=”7 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس79 :چالش تغییر لباس با زنگ تلفن.1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه80:نحوه ی ادیت چالش تغییر لباس با زنگ تلفن.2″ zaman=”3دقیقه و25 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس80 :نحوه ی ادیت چالش تغییر لباس با زنگ تلفن.2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه81:چالش تغییر شعبده بازی.1″ zaman=”16 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس81 :چالش تغییر شعبده بازی.1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه82:آموزش چالش تغییر شعبده بازی.2″ zaman=”6دقیقه و7 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس82 :آموزش چالش تغییر شعبده بازی.2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه83:معرفی چالش تکرار تیک تاک.1″ zaman=”21 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس83 :معرفی چالش تکرار تیک تاک.1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه84:اموزش ادیت چالش تکرار.2″ zaman=”6دقیقه و15 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس84 :اموزش ادیت چالش تکرار.2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه85:حذف جزئیات اضافی از عکس” zaman=”1دقیقه و36 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس85 :حذف جزئیات اضافی از عکس” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه86:کاور گوشه گرد” zaman=”52 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس86 :کاور گوشه گرد” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه87:متحرک سازی عکس” zaman=”4 دقیقه و9ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس87 :متحرک سازی عکس” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه89:آموزش کارتونی کردن چهره” zaman=”3 دقیقه و35 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس89 :آموزش کارتونی کردن چهره” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه88:معرفی گیف های اینستاگرام” zaman=”4 دقیقه و52 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس88 :معرفی گیف های اینستاگرام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1569686885372{margin-top: 50px !important;}”][vc_column][tpl_ostad title1=”اساتید این دوره” title=”استاد امیر محمدی” titletwo=”بنیان گذار و مدیر عامل شرکت بیدوپین-بازاررسمی-هانوتا” ostadd=”” ostadd1=””][/vc_column][/vc_row]

این دانشگاه بلاگری است

  • این دوره مناسب چه افرادیست ؟
  • مناسب افرادی که دوست دارند از فضای اینستاگرام کسب درآمد کنند
  • مناسب افرادی که امکان زمان گذاشتن بین 4 الی 5 ساعت در روز برای اینستاگرام را دارند
  • مناسب افرادی که دانش تخصصی نسبت به اینستاگرام ندارند
  • مناسب افرادی که شغل جدید میخواهند
  • مناسب افرادی که می خواهند در 3 ماه یک شغل پولساز داشته باشند

 

  • این دوره مناسب چه افرادی نیست؟
  • این دوره مناسب تمامی افراد می باشد

 

مدرس این دوره

hanota

تماس با ما

[contact-form-7 id=”267″ title=”بدون عنوان”]

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره صفر تا صد آموزشی بلاگری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره های مرتبط

دوره راه اندازي وبسايت
مقدماتی

437 دقیقه آموزش
0 دانشجو

دوره جامع نرم افزار
پیشرفته

437 دقیقه آموزش
0 دانشجو