هانوتا

فهرست

خانه » محصول » دوره ی آموزشی باورهای پول ساز

دوره ی آموزشی باورهای پول ساز

باورهای پولساز از جنس فکر کردن به صورت استراتژیک است. در واقع کسی که برای تقویت باورهای استراتژیک وقت می‌گذارد، یک شیوه‌ی فکر کردن را در خود تقویت می‌کند. مشخص است اثر اندیشیدن به شیوه‌ی سیستمی به کسب و کار محدود نیست و می‌تواند بر سایر جنبه‌های زندگی ما نیز تاثیر بگذارد.

هدف از این دوره ­ی آموزشیباورهای پول ساز، آموزش نحوه فکر کردن و اندیشیدن بر پایه‌ی اصول استراتژی است. در این آموزش شیوه‌‌ی بهتر برای فکر کردن به شما آموزش داده میشود. تا منابع خود را بهتر ببینید و ارزیابی کنید و بتوانید از فرصت‌هایی که در محیط‌تان وجود دارد، بیشترین بهره را ببرید.

جلسه 1: به کنترل درآوردن ذهن 30دقیقه و41 ثانیه

جلسه 1: به کنترل درآوردن ذهن

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوم: پاکسازی افکار منفی 80دقیقه

جلسه دوم: پاکسازی افکار منفی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سوم: منظور از دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) چیست؟ 21 دقیقه و 28 ثانیه

جلسه سوم: منظور از دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارم: منابع و مدیریت منابع (Resource Management) 14 دقیقه و 59ثانیه

جلسه چهارم: منابع و مدیریت منابع (Resource Management)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پنجم: چگونه در ارزیابی منابع خطا می‌کنیم؟ 9 دقیقه و51 ثانیه

جلسه پنجم: مدیریت منابع

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه ششم : استهلاک و پرورش منابع 13دقیقه و 29 ثانیه

جلسه ششم: مدیریت منابع

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفتم: ظرفیت جذب منابع و پرورش آنها 16دقیقه و 31 ثانیه

جلسه هفتم: مدیریت منابع

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هشتم: خودشناسی 36دقیقه و 46 ثانیه

جلسه هشتم: خودشناسی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نهم: تحلیل استراتژیک منابع (مدل VRIO) 21 دقیقه و46 ثانیه

جلسه نهم: تحلیل استراتژیک منابع (مدل VRIO)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دهم: آموزش شیوه مدیریت هزینه و ثروت 20 دقیقه و5 ثانیه

جلسه دهم: آموزش شیوه مدیریت هزینه و ثروت

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه یازدهم: موفقیت در رقابت یا رهایی از بازی رقابت؟ 10 دقیقه و19 ثانیه

جلسه یازدهم: موفقیت در رقابت یا رهایی از بازی رقابت؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوازدهم: ویژگی رقابت سالم 14 دقیقه و 27 ثانیه

جلسه دوازدهم: ویژگی رقابت سالم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سیزدهم: هدفگذاری 25دقیقه و 2 ثانیه

جلسه سیزدهم: هدفگذاری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارده: سرمایه گذاری بر روی خود 34دقیقه و 37 ثانیه

جلسه چهارده: سرمایه گذاری بر روی خود

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پانزدهم: کاربرد تفکر استراتژیک در مواجهه با روندهای جدید 19دقیقه و38 ثانیه

جلسه پانزدهم: کاربرد تفکر استراتژیک در مواجهه با روندهای جدید

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه شانزدهم: انتخاب استراتژیک و ارزیابی شرایط دنیای واقعی (Reality Check) 23 دقیقه و 40 ثانیه

جلسه شانزدهم: انتخاب استراتژیک و ارزیابی شرایط دنیای واقعی (Reality Check)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفدهم: تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس 32 دقیقه و 30 ثانیه

جلسه هفدهم: تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
درس هجدهم: ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک (آنالوژی) 12دقیقه و 51 ثانیه

درس هجدهم: ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک (آنالوژی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نوزدهم: الگوسازی اصولی 40 دقیقه و 3 ثانیه

جلسه نوزدهم: الگوسازی اصولی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیستم: کنترل ورودی های ذهنی 60 دقیقه و59 ثانیه

جلسه بیستم: کنترل ورودی های ذهنی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و یکم: تحلیل استراتژیک منابع (محاسبه سود و ارزیابی هزینه) 14 دقیقه و 45 ثانیه

جلسه بیست و یکم: تحلیل استراتژیک منابع (محاسبه سود و ارزیابی هزینه)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و دوم: حذف افراد منفی 18 دقیقه و51 ثانیه

جلسه بیست و دوم: حذف افراد منفی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و سوم: باور قلبی 24دقیقه و21 ثانیه

جلسه بیست و سوم: باور قلبی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و چهارم: تعریف اکوسیستم چیست؟ 23 دقیقه و 3 ثانیه

جلسه بیست و چهارم: تعریف اکوسیستم چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و پنجم: مبانی تحلیل اکوسیستم ها 12 دقیقه و 58 ثانیه

جلسه بیست و پنجم: مبانی تحلیل اکوسیستم ها

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و ششم: فیل سفید در استراتژی، مدیریت و کسب و کار 18دقیقه و45 ثانیه

جلسه بیست و ششم: فیل سفید در استراتژی، مدیریت و کسب و کار

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و هفتم: اگر می‌خواهید ذهن تحلیل گر داشته باشید، از اهمیت الگوها غافل نشوید 13دقیقه

جلسه بیست و هفتم: اگر می‌خواهید ذهن تحلیل گر داشته باشید، از اهمیت الگوها غافل نشوید

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و هشتم: هماهنگی با کائنات 9دقیقه

جلسه بیست و هشتم: هماهنگی با کائنات

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و نهم: اثر مرکب 18 دقیقه

جلسه بیست و نهم: اثر مرکب

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی ام: اتصال به کائنات 54 دقیقه و 41 ثانیه

جلسه سی ام: اتصال به کائنات

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و یکم: پذیرش مسولیت 27 دقیقه 36 ثانیه

جلسه سی و یکم: پذیرش مسولیت

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و دوم: شجاع باشید 12دقیقه 41 ثانیه

جلسه سی و دوم: شجاع باشید

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و سوم: اقدام و عمل 41 دقیقه 7 ثانیه

جلسه سی و سوم: اقدام و عمل

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و چهارم: قانون خلا 52 دقیقه 12 ثانیه

جلسه سی و چهارم: قانون خلا

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و پنجم: موقعیت شناسی 24 دقیقه 18 ثانیه

جلسه سی و پنجم: موقعیت شناسی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و ششم: به الهامات الهی توجه کنید 41 دقیقه 10 ثانیه

جلسه سی و ششم: به الهامات الهی توجه کنید

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و هفتم: قانون رهایی 22 دقیقه 30 ثانیه

جلسه سی و هفتم: قانون رهایی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

اساتید این دوره

مهسا عباسی

مهسا عباسی

مدیر مارکتینگ

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
 • افرادی که میخواهند در زندگی شخصی و کاری خود موفق تر عمل کنند.
 • افرادی که مدیریت کسب و کاری را بر عهده دارند.
 • افرادی که میخواهند ویژگی های جدید بازار را زودتر از رقبا کشف کنند.
 • افرادی که میخواهند جهش های (ناپیوستگی های) کسب و کار را درک کنند.
 • افرادی که تصمیم دارند واقعیت های بازار و قواعد آن را به درستی بشناسند.

پشتیبانی در یادگیری

این دوره پشتیبان دوره دارد

مدرس این دوره

hanotacrm

تماس با ما

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره ی آموزشی باورهای پول ساز”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دوره های مرتبط

  دانشگاه پول سازی
  پیشرفته

  16 ساعت و 22 دقیقه آموزش
  0 دانشجو
  دوره جامع نرم افزار

  دوره جامع نرم افزار
  پیشرفته

  437 دقیقه آموزش
  0 دانشجو
  75%

  نخبگان پول سازی
  پیشرفته

  2 دانشجو
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  preloader