خانه » محصول » دوره ی آموزشی تفکر استراتژیک

دوره ی آموزشی تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک، از جنس فکر کردن است. در واقع کسی که برای تقویت تفکر استراتژیک وقت می‌گذارد، یک شیوه‌ی فکر کردن را در خود تقویت می‌کند. مشخص است اثر اندیشیدن به شیوه‌ی سیستمی به کسب و کار محدود نیست و می‌تواند بر سایر جنبه‌های زندگی ما نیز تاثیر بگذارد.

هدف از این دوره­ی آموزشی، آموزش نحوه فکر کردن و اندیشیدن بر پایه‌ی اصول استراتژی است. در این آموزش شیوه‌‌ی بهتر برای فکر کردن به شما آموزش داده میشود. تا منابع خود را بهتر ببینید و ارزیابی کنید و بتوانید از فرصت‌هایی که در محیط‌تان وجود دارد، بیشترین بهره را ببرید.

جلسه 1: معرفی یک مدل تفکر استراتژیک (الگوی پنج بخشی لیدکا) 15دقیقه و41 ثانیه

جلسه 1: معرفی یک مدل تفکر استراتژیک (الگوی پنج بخشی لیدکا)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوم: تحلیل SWOT چیست؟ (آشنایی با ماتریس SWOT) 40دقیقه

جلسه دوم: تحلیل SWOT چیست؟ (آشنایی با ماتریس SWOT)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سوم: منظور از دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) چیست؟ 21 دقیقه و 28 ثانیه

جلسه سوم: منظور از دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارم: منابع و مدیریت منابع (Resource Management) 14 دقیقه و 59ثانیه

جلسه چهارم: منابع و مدیریت منابع (Resource Management)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پنجم: چگونه در ارزیابی منابع خطا می‌کنیم؟ 9 دقیقه و51 ثانیه

جلسه پنجم: مدیریت منابع

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه ششم : استهلاک و پرورش منابع 13دقیقه و 29 ثانیه

جلسه ششم: مدیریت منابع

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفتم: ظرفیت جذب منابع و پرورش آنها 16دقیقه و 31 ثانیه

جلسه هفتم: مدیریت منابع

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هشتم: تعریف منابع سازمانی 18دقیقه و 46 ثانیه

جلسه هشتم: تعریف منابع سازمانی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نهم: تحلیل استراتژیک منابع (مدل VRIO) 21 دقیقه و46 ثانیه

جلسه نهم: تحلیل استراتژیک منابع (مدل VRIO)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دهم: آموزش شیوه مدیریت هزینه و ثروت 20 دقیقه و5 ثانیه

جلسه دهم: آموزش شیوه مدیریت هزینه و ثروت

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه یازدهم: موفقیت در رقابت یا رهایی از بازی رقابت؟ 10 دقیقه و19 ثانیه

جلسه یازدهم: موفقیت در رقابت یا رهایی از بازی رقابت؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوازدهم: ویژگی رقابت سالم 14 دقیقه و 27 ثانیه

جلسه دوازدهم: ویژگی رقابت سالم

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سیزدهم: آموزش تصمیم گیری استراتژیک 25دقیقه و 2 ثانیه

جلسه سیزدهم: آموزش تصمیم گیری استراتژیک

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارده: استراتژیست کیست؟ ذهن استراتژیست چه چیزهایی را می‌بیند؟ 17دقیقه و 37 ثانیه

جلسه چهارده: استراتژیست کیست؟ ذهن استراتژیست چه چیزهایی را می‌بیند؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پانزدهم: کاربرد تفکر استراتژیک در مواجهه با روندهای جدید 19دقیقه و38 ثانیه

جلسه پانزدهم: کاربرد تفکر استراتژیک در مواجهه با روندهای جدید

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه شانزدهم: انتخاب استراتژیک و ارزیابی شرایط دنیای واقعی (Reality Check) 23 دقیقه و 40 ثانیه

جلسه شانزدهم: انتخاب استراتژیک و ارزیابی شرایط دنیای واقعی (Reality Check)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفدهم: موانع تفکر استراتژیک و نگاه استراتژیک به کار و زندگی 16دقیقه و 30 ثانیه

جلسه هفدهم: موانع تفکر استراتژیک و نگاه استراتژیک به کار و زندگی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
درس هجدهم: ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک (آنالوژی) 12دقیقه و 51 ثانیه

درس هجدهم: ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک (آنالوژی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نوزدهم: سناریو چیست؟ نقش سناریو نویسی در تقویت تفکر استراتژیک 20 دقیقه و 3 ثانیه

جلسه نوزدهم: سناریو چیست؟ نقش سناریو نویسی در تقویت تفکر استراتژیک

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیستم: چند نکته در سناریو نویسی برای یک استراتژیست: آرکتایپ های سناریو 30 دقیقه و59 ثانیه

جلسه بیستم: چند نکته در سناریو نویسی برای یک استراتژیست: آرکتایپ های سناریو

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و یکم: تحلیل استراتژیک منابع (محاسبه سود و ارزیابی هزینه) 14 دقیقه و 45 ثانیه

جلسه بیست و یکم: تحلیل استراتژیک منابع (محاسبه سود و ارزیابی هزینه)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و دوم: خریدن یا ساختن؟ (مقدمه‌ای بر تعریف برون‌سپاری) 9 دقیقه و51 ثانیه

جلسه بیست و دوم: خریدن یا ساختن؟ (مقدمه‌ای بر تعریف برون‌سپاری)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و سوم: برون سپاری چیست؟ (مزایا و معایب و مشکلات برون سپاری) 12دقیقه و21 ثانیه

جلسه بیست و سوم: برون سپاری چیست؟ (مزایا و معایب و مشکلات برون سپاری)

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و چهارم: تعریف اکوسیستم چیست؟ 23 دقیقه و 3 ثانیه

جلسه بیست و چهارم: تعریف اکوسیستم چیست؟

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و پنجم: مبانی تحلیل اکوسیستم ها 12 دقیقه و 58 ثانیه

جلسه بیست و پنجم: مبانی تحلیل اکوسیستم ها

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و ششم: فیل سفید در استراتژی، مدیریت و کسب و کار 18دقیقه و45 ثانیه

جلسه بیست و ششم: فیل سفید در استراتژی، مدیریت و کسب و کار

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و هفتم: اگر می‌خواهید ذهن تحلیل گر داشته باشید، از اهمیت الگوها غافل نشوید 13دقیقه

جلسه بیست و هفتم: اگر می‌خواهید ذهن تحلیل گر داشته باشید، از اهمیت الگوها غافل نشوید

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و هشتم: آموزش تغییر براساس شرایط محیطی 9دقیقه

جلسه بیست و هشتم: آموزش تغییر براساس شرایط محیطی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

اساتید این دوره

مهسا عباسی

مهسا عباسی

مدیر مارکتینگ

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
 • افرادی که میخواهند در زندگی شخصی و کاری خود موفق تر عمل کنند.
 • افرادی که مدیریت کسب و کاری را بر عهده دارند.
 • افرادی که میخواهند ویژگی های جدید بازار را زودتر از رقبا کشف کنند.
 • افرادی که میخواهند جهش های (ناپیوستگی های) کسب و کار را درک کنند.
 • افرادی که تصمیم دارند واقعیت های بازار و قواعد آن را به درستی بشناسند.

پشتیبانی در یادگیری

این دوره پشتیبان دوره دارد

مدرس این دوره

hanotacrm

تماس با ما

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره ی آموزشی تفکر استراتژیک”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دوره های مرتبط

  تبلیغات آنلاین

  آموزش آشنایی با تبلیغات آنلاین
  پیشرفته

  ۳ ساعت و ۲ دقیقه آموزش
  0 دانشجو
  preloader