گروه آموزشی هانوتا

logo png

دانشجوی گرامی پیش از ارائه درخواست عودت وجه خود لطفاً شرایط و ضوابط درخواست عودت وجه که در ادامه آمده است را با دقت مطالعه بفرمایید. درخواست شما ابتدا توسط کارشناسان ما بررسی میشود و چنانچه با مفاد ذیل مغایرت نداشته باشد وجه پرداختی شما ظرف 7 روز کاری به حساب اعلامی از سوی شما عودت داده میشود. اما در صورت وجود مغایرت جزیی درخواست شما رسیدگی نخواهد شد و در صورت وجود مغایرت اساسی و انجام مصادیق تخلف، نه تنها وجه به شما پرداخت نخواهد شد، بلکه هانوتا حق اقدام حقوقی و اقامه دعوی کیفری علیه شما را برای خود محفوظ میداند و پرونده شما به طور خودکار به تیم حقوقی هانوتا ارجاع داده خواهد شد

چنانچه شما تحت هر شرایطی اقدام به اشاعه تهمت و بدگویی علیه برند هانوتا در فضای مجازی نموده باشید (اعم از کامنت گذاری در هر فضایی) نمیتوانید درخواست عودت داشته باشید. در صورت وقوع موارد اینچنین تیم حقوقی هانوتا میتواند علیه شما اقدامات لازم حقوقی را نیز مبذول دارد.

چنانچه به هر دلیلی کارشناسان ما تشخیص دهند که شما از آموزش ها و اطلاعاتی که در اختیارتان قرار گرفته استفاده سو کرده اید و یا بدون مجوز کتبی از گروه آموزشی هانوتا اطلاعاتی (اعم از کتبی و یا شفاهی) در اختیار غیر قرار داده اید، نه تنها حق درخواست عودت نخواهید داشت که به موجب قرارداد الکترونیک فی ما بین تیم حقوقی ما حق هرگونه اقدام حقوقی لازم را برای خود محفوظ میداند.

منشور شرایط و ضوابط برگزاری دوره که پیش از شروع آموزش ها به صورت الکترونیکی با آن موافقت کردید باید به طور کامل رعایت شده باشد. در صورت وجود مغایرت به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد.

در صورت نارضایتی از آموزش ها شما باید حتماً دلیلی موجه از مصادیق نارضایتی ارائه نمایید که مورد تأیید کارشناسان ما باشد. در غیر این صورت به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد

از آنجایی که مدت زمان برگزاری آموزش های هانوتا حداقل 12ماه است، چنانچه از زمان شروع آموزش شما کمتر از 1 سال گذشته باشد به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد.

چنانچه درخواست شما با موارد مطروحه مغایرت ندارد میتوانید از طریق فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال نمایید

preloader