هانوتا

فهرست

خانه » محصول » آموزش مقدماتی تا پیشرفته ی دوره ی MBA

آموزش مقدماتی تا پیشرفته ی دوره ی MBA

این دوره آموزشی به دلیل عدم استقبال و درخواست تولید نشده است میتوانید با کلیک بر روی گزینه زیر از خدمات تبلیغاتی و دوره های دیگر ما استفاده نمایید

دوره مدیریت MBA از جمله دوره های آموزشی مدیریتی پر رونق سالهای اخیر است و به طور خاص برای کسانی در نظر گرفته شده است که نیازمند دانش مدیریت هستند، اما در زمینه‌های دیگر تحصیل کرده‌اند. به همین علت، عموم مخاطبان دوره MBA، تحصیلات اصلی خود را در حوزه‌های دیگر گذرانده و برای تکمیل مهارت های مدیریتی خود، این رشته را به صورت دانشگاهی یا در قالب دوره MBA آزاد دنبال می‌کنند.

جلسه 1: درس مهارت یادگیری 45دقیقه و41 ثانیه

جلسه 1: درس مهارت یادگیری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوم: تفکر سیستمی 56دقیقه و1 ثانیه

جلسه دوم: تفکر سیستمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
درس سوم: درس مدل ذهنی 43دقیقه و32 ثانیه

درس سوم: درس مدل ذهنی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارم: ارزش و ارزش آفرینی 39 دقیقه و 52ثانیه

جلسه چهارم: ارزش و ارزش آفرینی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
درس پنجم : سیستم های کنترل مدیریت 55دقیقه و31 ثانیه

درس پنجم : سیستمهای کنترل مدیریت

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه ششم : تصمیم گیری 37 دقیقه و41 ثانیه

جلسه ششم : تصمیم گیری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفتم: اصول و فنون مذاکره 33دقیقه و4ثانیه

جلسه هفتم: اصول و فنون مذاکره

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هشتم: مهارت حل مسئله 32دقیقه و23 ثانیه

جلسه هشتم: مهارت حل مسئله

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نهم: تفکر استراتژیک نوآوری 13دقیقه و3 ثانیه

جلسه نهم: تفکر استراتژیک نوآوری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دهم : مدیریت رفتار سازمانی 15دقیقه و41 ثانیه

درس دهم : مدیریت رفتار سازمانی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه یازدهم: مدل کسب و کار 12دقیقه و13 ثانیه

جلسه یازدهم: مدل کسب و کار

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه دوازدهم: مدیریت بازاریابی 52دقیقه و37 ثانیه

درس دوازدهم : مدیریت بازاریابی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سیزدهم: درس تصمیم گیری پیشرفته 42دقیقه و 58 ثانیه

جلسه سیزدهم: درس تصمیم گیری پیشرفته

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه چهارده: مدیریت ارتباط با مشتری 25دقیقه و47 ثانیه

جلسه چهارده: مدیریت ارتباط با مشتری

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه پانزدهم: تبلیغات 48 دقیقه و44 ثانیه

جلسه پانزدهم: تبلیغات

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه شانزدهم: طراحی سیستم فروش 53دقیقه و27 ثانیه

درس شانزدهم : طراحی سیستم فروش

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هجدهم: دینامیک سیستم ها 52دقیقه و53 ثانیه

جلسه هجدهم: دینامیک سیستم ها

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه هفدهم: مدیریت رسانه 41دقیقه و25 ثانیه

جلسه هفدهم: مدیریت رسانه

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی هفتم: مسیر شغلی و تجربه ذهنی 58دقیقه و35 ثانیه

جلسه سی هفتم: مسیر شغلی و تجربه ذهنی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و ششم: توسعه محصول 54دقیقه

جلسه سی و ششم: توسعه محصول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و پنجم: مشاوره مدیریت 30دقیقه

جلسه سی و پنجم: مشاوره مدیریت

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و چهارم: کاریزما 25دقیقه و22 ثانیه

جلسه سی و چهارم: کاریزما

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و سوم: گزارش نویسی 43دقیقه و48 ثانیه

جلسه سی و سوم: گزارش نویسی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و دوم: روانشناسی پول 20دقیقه و13 ثانیه

جلسه سی و دوم: روانشناسی پول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی و یکم: تاریخچه پول 16دقیقه و49 ثانیه

جلسه سی و یکم: تاریخچه پول

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه سی ام: اسلایدسازی با پاورپوینت 14دقیقه و42 ثانیه

جلسه سی ام: اسلایدسازی با پاورپوینت

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و نهم: آموزش فروش 58دقیقه و21 ثانیه

جلسه بیست و نهم: آموزش فروش

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و هشتم : مدیریت در شرایط ابهام 31دقیقه و2 ثانیه

جلسه بیست و هشتم : مدیریت در شرایط ابهام

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و هفتم: شخصیت شناسی در محیط کار 32دقیقه و11 ثانیه

جلسه بیست و هفتم: شخصیت شناسی در محیط کار

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست وششم: مهارت کار تیمی 47دقیقه و59 ثانیه

جلسه بیست وششم: مهارت کار تیمی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و پنجم: مدیریت پروژه های کوچک 56دقیقه و22 ثانیه

جلسه بیست و پنجم: مدیریت پروژه های کوچک

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و چهارم : تفکر نقادانه 30دقیقه و22 ثانیه

جلسه بیست و چهارم : تفکر نقادانه

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و سوم : مدیریت استراتژیک 42 دقیقه و27 ثانیه

جلسه بیست و سوم : مدیریت استراتژیک

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و دو : مدیریت منابع انسانی 46 دقیقه و32 ثانیه

جلسه بیست و دو : مدیریت منابع انسانی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیست و یکم : برند و برندسازی 10دقیقه و27 ثانیه

جلسه بیست و یکم : برند و برندسازی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه بیستم: کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید 48دقیقه و36 ثانیه

جلسه بیستم: کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید
جلسه نوزدهم : نکات آکادمیک کار آفرینی 47دقیقه و35 ثانیه

جلسه نوزدهم : نکات آکادمیک کار آفرینی

خصوصی
برای مشاهده این درس باید دوره را خریداری کنید

اساتید این دوره

امیر محمدی

امیر محمدی

بنیان گذار و موسس گروه آموزشی-هانوتا

این دوره برای چه کسانی توصیه می شود؟
 • افرادی که به کارآفرینی فکر می‌کنید و قصد دارند کسب و کار خودشان رو را اندازی کنند.
 • افرادی که می‌خواهند در سمت‌های مدیریتی یا سرپرستی اشتغال دارند یا چنین موقعیت‌هایی را در مسیر شغلی خود پیش‌بینی کرده‌اید.
 • افرادی که به دنبال افزایش کیفیت تعامل شان با همکاران‌ خود هستند.
 • افرادی که بدنبال افزایش اعتبار کسب و کار خود هستند.
 • افرادی که بدنبال مدیریت بهتر زمان و انضباط فردی خود هستند.
 • افرادی که بدنبال درآمد بیشتر هستند.

پشتیبانی در یادگیری

این دوره پشتیبان دوره دارد

مدرس این دوره

hanotacrm

تماس با ما

  1 دیدگاه برای آموزش مقدماتی تا پیشرفته ی دوره ی MBA

  1. ناشناس

   کاش تولید میشد استاد
   الان تو دانشگاه بخوایم شرکت کنیم کلی پولش میشه، خب این دوره های تخصصی ممکنه درخواستش کم باشه

  دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دوره های مرتبط

  دوره جامع نرم افزار

  دوره جامع نرم افزار
  پیشرفته

  437 دقیقه آموزش
  0 دانشجو

  دوره راه اندازي وبسايت
  مقدماتی

  437 دقیقه آموزش
  0 دانشجو
  preloader