خانه » محصول » دوره جامع نرم افزار

دوره جامع نرم افزار

[vc_row][vc_column][vc_column_text]دوره آموزشي افزايش ده برابري فروش ، دوره تخصصی است که به همت تیم تواناي ما و اساتيد خبره اين حوزه طراحي شده است. این دوره فروش که براي بستر اینستاگرام طراحی شده است، کاملترین دوره افزايش ده برابري فروش می‌باشد که در کشور آموزش داده میشود.

از مهمترین مزایای این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تکنيک هاي تبديل فالوور به مشتري وفادار

۲- برند سازي و هويت سازي ويژه براي کسب و کارتان

۳- کسب درآمد تضمینی ۱۰۰ میلیونی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-wheelchair” title=”جلسه اول:” zaman=”16 دقیقه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”آموزش canva_ بخش1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه دوم” zaman=”16 دقیقه و50 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس دوم : آموزش canva_ بخش2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه سوم” zaman=”14 دقیقه و44 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس سوم: آموزش cap cut_ بخش 1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه چهارم” zaman=”12 دقیقه و 27ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس چهارم : آموزش cap cut_ بخش 2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه پنجم” zaman=”7دقیقه و53 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس پنجم : آموزش inshot _بخش 1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه ششم” zaman=”7دقیقه و5 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس ششم :آموزش inshot _بخش2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه هفتم” zaman=”8دقیقه و10 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس هفتم : آموزش.inshot _ بخش 3″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه هشتم” zaman=”10 دقیقه و50 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس هشتم :آموزش inshot _بخش 4″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه نهم” zaman=”8دقیقه و20 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس نهم :آموزش mojo” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه دهم” zaman=”2دقیقه و27 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس دهم :اضافه کردن جزئیات به عکس” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه یازدهم” zaman=”4 دقیقه و15 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس یازدهم : اموزش ساخت کاور هایلایت” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه دوازدهم” zaman=”4دقیقه و23 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس دوازدهم : اموزش استاپ موشن” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه سیزدهم” zaman=”2دقیقه و4 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس سیزدهم :اموزش تار کردن پس زمینه” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه چهاردهم” zaman=”5دقیقه و52 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس چهاردهم :اموزش ساخت چالش فریز شدن” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه پانزدهم” zaman=”3دقیقه و17 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس پانزدهم :اموزش ساخت ویدیو تک رنگ” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه شانزدهم” zaman=”9دقیقه و45 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس شانزدهم :آموزش ساخت یک نوع کاور پست” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه هفدهم” zaman=”1دقیقه و50 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس هفدهم :بالا بردن کیفیت عکس” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه هجدهم” zaman=”10ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس هجدهم :چالش تغییر با دست زدن.1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه نوزدهم” zaman=”5دقیقه و56 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس نوزدهم : آموزش چالش تغییر با دست زدن.2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیستم” zaman=”7 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیستم :چالش تغییر لباس با زنگ تلفن.1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و یکم” zaman=”3دقیقه و25 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و یکم : نحوه ی ادیت چالش تغییر لباس با زنگ تلفن.2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و دوم” zaman=”16ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و دوم : چالش تغییر شعبده بازی.1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و سوم” zaman=”6دقیقه و7 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و سوم: آموزش چالش تغییر شعبده بازی.2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و چهارم” zaman=”21 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و چهارم: معرفی چالش تکرار تیک تاک.1″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و پنجم” zaman=”6دقیقه و15 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و پنجم: اموزش ادیت چالش تکرار.2″ preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و ششم” zaman=”1دقیقه و36 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و ششم: حذف جزئیات اضافی از عکس” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و هفتم” zaman=”52 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و هفتم: کاور گوشه گرد” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و هشتم” zaman=”4دقیقه و9 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و هشتم: متحرک سازی عکس” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه بیست و نهم” zaman=”4دقیقه و52 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس بیست و نهم: معرفی گیف های اینستاگرام” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][cdb_course_lessons iconnew=”fas fa-compress-arrows-alt” title=”جلسه سی ام” zaman=”3 دقیقه و 35 ثانیه”][cdb_course_lesson private_lesson=”true” badge=”ویدیو” title=”درس سی ام: آموزش کارتونی کردن چهره” preview_video=”https://archive.org/download/ElephantsDream/ed_1024_512kb.mp4″][/cdb_course_lesson][/cdb_course_lessons][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1569686885372{margin-top: 50px !important;}”][vc_column][tpl_ostad title1=”اساتید این دوره” title=”مهسا عباسی” titletwo=”بنیان گذار و مدیر عامل شرکت بیدوپین-بازاررسمی-هانوتا” ostadd=”” ostadd1=””][/vc_column][/vc_row]

در این دوره یادمیگیرید که چطور در کمتر از سه ماه فروش خود را ده برابر افزايش دهيد

  • این دوره مناسب چه افرادیست ؟
  • مناسب افرادی که دوست دارند از فضای اینستاگرام کسب درآمد کنند
  • مناسب افرادی که امکان زمان گذاشتن بین 4 الی 5 ساعت در روز برای اینستاگرام را دارند
  • مناسب افرادی که دانش تخصصی نسبت به اینستاگرام ندارند
  • مناسب افرادی که شغل جدید میخواهند
  • مناسب افرادی که می خواهند در 3 ماه یک شغل پولساز داشته باشند

 

  • این دوره مناسب چه افرادی نیست؟
  • این دوره مناسب تمامی افراد می باشد

پشتیبانی در یادگیری

این دوره پشتیبان و آنالیز پیج دارد

 

مدرس این دوره

گروه آموزشی هانوتا

تماس با ما

[contact-form-7 id=”267″ title=”بدون عنوان”]

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره جامع نرم افزار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره های مرتبط

دوره صفر تا صد آموزشی بلاگری
پیشرفته

1627 دقیقه آموزش
0 دانشجو
24,000,000 تومان

دوره جامع نرم افزار
پیشرفته

437 دقیقه آموزش
0 دانشجو